iPhone 3GS lämnas mer och mer utanför uppdateringarna

För varje ny uppgradering av operativsystemet iOS lägger Apple till nya funktioner. Vissa delmoment i uppgraderingarna har enbart att göra med uppdateringar av mjukvaror (appar), medan andra moment är specialanpassade för nya modeller av iPhone.

I dagsläget är iOS 6 den senaste versionen av Apples operativsystem för mobila enheter. IOS 6 är inte helt kompatibelt med några av Apples äldre modeller av iPhone. Det är väl ganska självklart att det är så. Äldre modeller har ju en lite sämre prestanda och det skulle kunna uppstå rejäla problem om helt nya och betydligt mer kraftfulla versioner av iOS fanns tillgängliga för modeller som egentligen inte har tillräcklig kapacitet.

för ett år sedan var Iphone 3gs redan efter

En av de modeller som mer och mer lämnas utanför uppdateringarna av operativsystemet är iPhone 3GS. Denna modell har varit en storsäljare för Apple sedan den lanserades sommaren 2009 (19 juni i USA, 31 juli i Sverige). Iphone 3GS har ett betydligt större arbetsminne, en bättre kamera, större dataöverföringskapacitet, med mera, än föregångaren iPhone 3G.

IOS 6 är i grunden kompatibelt med iPhone 3GS, men det finns en mängd undantag. Undantagen handlar nästan uteslutande om funktioner som kräver en högre prestanda än vad som finns i iPhone 3GS. Funktionerna steg-för-steg-navigering, FaceTime (videosamtal), läslista i nedkopplat läge samt panorama kan inte användas på 3GS. Lagrings- och synkroniseringstjänsten iCloud kan användas på iPhone 3GS, men som användare får man räkna med att det inte går lika smärtfritt som om man skulle ha en iPhone av nyare modell.

Med de här förändringarna är det klokt att man byter upp sig för att kunna använda sin iPhone på bästa sätt. Jag bytte från 3GS till 4S för något år sedan och kommer förmodligen att byta till en iPhone 5 när den väl kommer.