Säkra ditt företags digitala verksamhet

Idag existerar nästan inte företag om de inte finns tillgängliga online i någon form. Det kan handla om att bara vara sökbar för adress- och kontaktuppgifter till att ha en webbhandel. Men ju mer uppkopplat ditt företag är, desto sårbarare är det.

Digitalt uppkopplad teknik innehåller mängder av data som kan vara både känslig och dessutom konfidentiella. Säkerhetsåtgärder för att förebygga dataintrång är en viktig del för att företagets känsliga information inte ska komma i orätta händer.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

En viktig del är att du ser över operativsystem och programvaror så att dom är uppdaterade enligt senaste versionen. Om du har en äldre systemversion så är risken större att det kan uppstå problem och viktig data kan försvinna. Det är också bra att skaffa en digital brevlåda till företaget för att på så sätt säkerställa att företaget får både korrekt och snabb information från myndigheterna.

ANDRA VIKTIGA ÅTGÄRDER

Det finns flera andra åtgärder du kan vidta för att öka den digitala säkerheten för ditt företag. Välj starka lösenord för att skydda din information. Du kan också använda dig av kryptering och säkerhetskopiering. Det finns också en mängd virusprogram som skyddar ditt företag från skadliga kod.